879

Pavel Kubů

Lékař, informatik a adiktolog

Say konopí!

MUDr. Pavel Kubů je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie.

V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na 3. lékařské fakultě UK.

V roce 2014 spoluzaložil Mezinárodní institut pro konopí a cannabinoidy (www.icci.science) a od roku 2015 je jeho výkonným ředitelem. ICCI se věnuje klinickému, aplikovanému i základnímu výzkumu a vývoji personalizovaných léčebných metod s využitím rostlinných směsí cannabinoidů.

Od 2006 předsedá Etické komisi Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Kromě toho patří mezi členy správní rady Českého národního fóra pro eHealth (od r. 2007), dozorčí rady Českého zdravotnického fora (mezi roky 2012 a 2015) a správní rady Pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC (od r. 2013). V nestátních a neziskových organizacích se věnuje postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice nebo podpoře výzkumu a vývoje nových preventivních a léčebných metod.

Od 2011 vede implementaci zdravotnické strategie společnosti Elon Medical zaměřené na léčbu pomocí tištěného světla v přenosných zařízeních, založených na plastické elektronice.

Všichni řečníci