324
Taťána Gregor Brzobohatá

Taťána Gregor Brzobohatá

Předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci, světová vítězka Miss World

My way a závazek, vůči dalším generacím

Kromě práce v komerčním bussinesu, se 12 let věnuje podpoře sociální oblasti a mentoringu. V roce 2008 založila nadaci Krása pomoci. Jedna z mála osobností, která se zaměřila na podporu seniorů. Krása pomoci, podporuje 10 let seniory v ČR. Za tu dobu, podpořila moderní sociální služby pro seniory částkou přesahující 30mil. Kč. Práce nadace stojí za unikátními projekty “Doma bez obav” nebo “Stařešina do každé korporace”. Tímto zaměřením je fenoménem své doby a mladé generace. I díky tomu byla označena organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) za mezinárodního lídra mladé generace.

Aktivní spolupráce s OSN 2015:
V současné době zastupuje český neziskový sektor v OSN a je ambasadorkou SDG’s (Cílů udržitelného rozvoje). Nedávno, se v OSN zůčastnila jako motivační speaker, největší akce pro mladé delegáty a influencery z celého světa, ECOSOC Youth Forum 2018 nebo eventu organizovaném Populačním Fondem OSN UNFPA, k tématu Age of Aging. Naposledy také Komise pro poslatvení žen CSW62, kterou organizuje UN Women, kde promluvila o roli žen v neziskovém sektoru a problémech genderové rovnosti.

Všichni řečníci