9810

Anna Fučíková

Česká fyzička, nositelka ceny Neuron Impuls

Přes překážky až k splnění dětského snu ve vědě

Narodila se v roce 1982. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Pri Ph.D. studiu pracovala v Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd a od roku 2006 pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Od roku 2012 až dosud je odbornou asistentkou na MFF UK. V letech 2012 až 2014 absolvovala stáž na Institute of Technology na univerzitě KTH ve Stockholmu. V roce 2012 získala cenu Česká Hlava - Doctorandus a v roce 2015 získala Neuron Impuls, tedy jeden milion korun od NF Neuron na realizaci svého vědeckého projektu. Dlouhodobě se zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje technologie by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde. Přesto, že má poruchy učení (např. dyslexie a dysgrafie a pár dalších), tak dokázala tyto překážky překonat a plní si svůj sen ve vědě.

Všichni řečníci